Mensendieck / cesar therapie

De oefentherapie Mensendieck richt zich op het verbeteren van uw houdings- en bewegingsmogelijkheden om op die manier een gezond bewegingsgedrag te bevorderen.

 

De therapie kent drie doelgroepen

  • cliënten zonder pijnklachten
  • cliënten met klachten van voorbijgaande aard 
  • cliënten met blijvende gezondheidsproblemen

 

Hoe werkt oefentherapie Mensendieck?

Als oefentherapeuten Mensendieck maken wij voor u een oefenprogramma 'op maat'. Dit individuele behandelplan houdt rekening met uw fysieke en mentale conditie en uw sociaal-maatschappelijke omstandigheden. We streven ernaar u zo lang mogelijk zelfstandig te laten functioneren. De oefeningen zijn mobiliserend, spierversterkend en vooral bedoeld om het ‘algemeen dagelijks leven’ zo makkelijk mogelijk te maken. Daarnaast besteden we veel aandacht aan ontspanning en ademhaling. Kenmerkend is de volledige aandacht voor uw totale houding en uw algemene manier van bewegen.

 

Wat kan worden bereikt?

De kracht van onze oefentherapie Mensendieck is dat lichamelijke oefening zich niet alleen richt op bijvoorbeeld spierversterking en mobiliteitsvergroting, maar ook op het ontwikkelen van een nieuw lichaamsgevoel en een betere lichaamshouding. Dit zorgt bij u voor een sterk betrokken gevoel bij de behandeling. U leert op deze manier uw houding en bewegingen zelfstandig te analyseren, corrigeren en het geleerde toe te passen in uw dagelijkse handelingen. Houding en beweging worden zo voor u iets ‘eigens’.

 

Uiteindelijk kunt u door het verkregen inzicht, het vernieuwde lichaamsgevoel en de veranderde lichaamshouding uw klachten begrijpen, ontvangen en zelfs voorkomen.

 

Belangrijk!

Oefentherapie Mensendieck wordt vergoed door iedere aanvullende zorgverzekering en is mogelijk zonder verwijzing van een arts.

 

Therapeuten: 

Dhr. A. Amsterdam 

Dhr. E. Bernardina

Mevr. M.S. Kuyper

 

 

 

 

Paraflex is een multidisciplinair centrum voor paramedische zorg in Leeuwarden