valpreventie en val en balans training

Valangst is een veel voorkomend probleem, voornamelijk bij 65-plussers. 33% van deze groep valt minstens 1 keer per jaar, wat resulteert in een toenemende kans op valangst. Daarom geven wij een training gericht op het verminderen van de val-angst. De training bestaat uit het trainen van dagelijkse activiteiten waar tegenaan gelopen kan worden, denk hierbij aan; stoeprandjes, oneffen ondergrond en andere obstakels. In de training worden er situaties nagebootst en geoefend hoe deze het beste in praktijk uit te voeren zijn. Naast het stuk trainen van de dagelijkse activiteiten (d.m.v. hindernisparcours) is de training ook gericht op balans, spierkracht en valtraining. Bij het stuk valtraining leert u zo optimaal mogelijk vallen. Dit om de angst te doorbreken en het aanleren van een gunstig val-patroon.  

 

De training kan gevolgd worden in groepsverband, maar individueel is ook mogelijk. 

Paraflex is een multidisciplinair centrum voor

paramedische zorg in Leeuwarden