Logopedie

Als logopedist help ik bij stoornissen op het gebied van adem, stem, spraak, taal en horen. Want door te praten en te luisteren begrijpen wij elkaar. In het dagelijks leven is het spreken onmisbaar. Om te spreken moeten wij ademen, gebruiken wij onze stembanden, keel, neus, kaken, tong en lippen. Maar om te kunnen spreken moeten wij óók kunnen horen, denken en begrijpen. Spreken is dus een ingewikkeld proces. Stoornissen daarin worden door mij als logopediste behandeld in samenwerking met de huisarts, specialist of tandarts. Logopedie is meer dan spraakles, omdat niet alleen spraakstoornissen zoals slissen, stotteren of slikken worden behandeld. Voor alle problemen die met spreken en verstaan te maken hebben, kunt u bij mij terecht.  

 

Wat kan worden bereikt?

Mijn behandeling pas ik vaak toe bij kinderen, maar ook bij volwassenen. Deze hulp kan bestaan uit het behandelen van de stoornis, maar ook uit onderzoek naar waar deze vandaan komt. Ik adviseer, informeer en begeleid u als ouders/familie/verzorgers/leerkracht van uw kind.  Verwijzing Als u of uw kind klachten heeft op één of meer van de gebieden adem, stem, spraak, taal of gehoor, kunt u naar uw huisarts gaan. Deze kan u doorverwijzen naar een logopedist. De tandarts, consultatieburo-arts, KNO-arts en andere specialisten kunnen u ook doorverwijzen. Op school kan de leerkracht het advies geven om naar de logopedist te gaan. U heeft dan wel een verwijzing van de huisarts nodig.  

 

Belangrijk!

De kosten voor logopedische behandelingen, voorgeschreven door uw huisarts, KNO-arts of specialist, worden door de meeste ziektekostenverzekeraars vergoed in de basis zorgverzekering.  

 

Voor meer informatie belt u (058) 289 00 44; of stuur een e-mail

of kijk op www.logopedie-huizumerpoort.nl

 

Paraflex is een multidisciplinair centrum voor paramedische zorg in Leeuwarden