Diëtist

Als diëtist begeleid ik al 26 jaar mensen bij al hun voedingsvragen. Andere en gezondere eetgewoontes kunnen namelijk welvaartziektes als overgewicht en diabetes of medicijngebruik voorkomen of verminderen. Ik bekijk met u de mogelijkheden om uw dieet zo goed mogelijk uit te voeren. Ik heb spreekuur in Leeuwarden, Bolsward en Franeker.  Mijn specialisatie is het behandelen van maag- en darmproblemen zoals obstipatie en spastische darm, diabetes en eet- en overgewichtsproblemen. Ik sta ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en ben lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten. Ik ben lid van het netwerk MDL- diëtisten.  

 

Huisbezoek

Als u niet bij mij in de praktijk kunt komen, kan ik u ook thuis bezoeken. Om daarvoor een afspraak te maken kunt u mij bellen op telefoonnummer 06-28355921 of email naar: manon@manondeboois.nl  

 

Belangrijk!

De kosten van dieetadvisering worden voor drie uur vergoed uit de basis zorgverzekering. Dit komt overeen met ongeveer zes consulten. Adviezen zijn mogelijk zonder verwijzing van een arts. In de gedeclareerde behandeltijd bereken ik ook de tijd die nodig is voor analyse, administratie en rapportage. Tevens heb ik een contract met de ketenzorg.  

 

Voor het maken van een afspraak kunt u mij bellen: 06-28355921

Of een e-mail sturen manon@manondeboois.nl

Voor meer informatie kunt u tevens terecht op: www.manondeboois.nl

 

Paraflex is een multidisciplinair centrum voor paramedische zorg in Leeuwarden