klachtenregeling

Heeft u een klacht betreffende onze praktijk?

Dan stellen we het op prijs dat u deze met ons deelt. Positieve zaken horen we graag, maar ook als u een klacht heeft kunt u bij ons terecht. Graag lossen we dit samen met u op en zo krijgen we tevens zicht op mogelijke verbeterpunten.

 

U kunt dan contact opnemen met de heer T. Tiel via info@paraflex.nl

 

Tevens zijn wij als zorgaanbieder aangesloten bij een door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende geschilleninstantie. Volgens de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz), is elke zorgaanbieder verplicht zich hierbij aan te sluiten. Voor Paraflex zijn dit de klachten- en geschillencommissie van het KNGF (Fysiotherapie) en het VvOCM (Oefentherapie). Via een van deze organisaties kunt u ook een klacht indienen.

 

 

Paraflex is een multidisciplinair centrum voor

paramedische zorg in Leeuwarden