“Paraflex is een multidisciplinair centrum voor paramedische zorg in Leeuwarden en Franeker met 6 disciplinesonder één dak”

Bij Paraflex kunt u verschillende beweegprogramma’s ­volgen. Er is aandacht voor het positieve effect van ­bewegen en daarbij het ontwikkelen van een gezonde ­levenswijze. Het doel is het aanleren van een gezonde ­leefstijl en hoe u dit op de langere termijn kunt volhouden. Er kunnen verschillende doelen gesteld worden: een beter uithoudingsvermogen, meer spierkracht, minder lichaamsgewicht, verbeteren van het welbevinden en ­vermindering van lichamelijke klachten.

Welke beweegprogramma’s bieden we aan?

• Diabetes
• COPD
• Obesitas / Overgewicht
• Claudicatio / Etalagebenen
• Chronische pijn

Paraflex beweegprogramma is voor mensen die:

• Één of meer van bovenstaande aandoeningen hebben,
• Te weinig bewegen,
• Gemotiveerd zijn om meer te gaan bewegen

Hoe ziet het beweegprogramma eruit?
Een beweegprogramma duurt in ieder geval drie maanden. U krijgt een intake bij de oefentherapeut en diëtist waarin wordt besproken wat de doelen zijn. De eerste fase duurt 6 weken. U traint 2x per week in de praktijk. Daarnaast is het de bedoeling dat u 1x per week zelfstandig gaat sporten. Tijdens de tweede fase, die 6 weken duurt, traint u 1x per week in de praktijk en 2x per week zelfstandig. De derde fase duurt 13 weken. In deze fase traint u ­afhankelijk van uw doel en mogelijkheden in de praktijk en/of buiten de praktijk zelfstandig. Aan het eind van de derde fase vindt er een evaluatie plaats.

Wanneer start een beweegprogramma?
U kunt op elk moment instromen in een ­beweegprogramma. De trainingsdagen en -tijden worden in overleg met u gepland. Het is de bedoeling dat u het beweegprogramma zonder onderbreking doorloopt.

Verwijzing
Om aan dit programma mee te doen heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist.

Wat kost het?
U kunt een beweegprogramma volgen als u een ­aanvullende verzekering heeft. Heeft u vragen over de vergoeding, dan kunt u bij ons altijd navraag doen.
Voor claudicatio / etalagebenen geldt een directe vergoeding vanuit de basisverzekering.

Informatie en aanmelden
Wilt u weten of een beweegprogramma geschikt is voor u? Neem dan contact met ons op. Voor informatie of wanneer u zich wilt aanmelden, kunt u bellen met locatie Leeuwarden (058) 213 71 50 of Franeker (0517) 39 60 15. Of stuur een mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Locatie en faciliteiten De trainingen vinden plaats in onze oefenzaal die beschikt over verschillende cardio- en fitnessapparatuur. Tijdens het sporten dient u sportkleding en sportschoenen te dragen. Een kleedruimte en een douche zijn aanwezig. Verder vragen wij u een eigen handdoek mee te nemen. 

Bij Paraflex kunt u verschillende beweegprogramma’s ­volgen. Er is aandacht voor het positieve effect van ­bewegen en daarbij het ontwikkelen van een gezonde ­levenswijze. Het doel is het aanleren van een gezonde ­leefstijl en hoe u dit op de langere termijn kunt volhouden. Er kunnen verschillende doelen gesteld worden: een beter uithoudingsvermogen, meer spierkracht, minder lichaamsgewicht, verbeteren van het welbevinden en ­vermindering van lichamelijke klachten.

Welke beweegprogramma’s bieden we aan?

• Diabetes
• COPD
• Obesitas / Overgewicht

• Claudicatio / Etalagebenen
• Chronische pijn

Paraflex beweegprogramma is voor mensen die:

• Één of meer van bovenstaande aandoeningen hebben,
• Te weinig bewegen,
• Gemotiveerd zijn om meer te gaan bewegen

Hoe ziet het beweegprogramma eruit?
Een beweegprogramma duurt in ieder geval drie maanden. U krijgt een intake bij de oefentherapeut en diëtist waarin wordt besproken wat de doelen zijn. De eerste fase duurt 6 weken. U traint 2x per week in de praktijk. Daarnaast is het de bedoeling dat u 1x per week zelfstandig gaat sporten. Tijdens de tweede fase, die 6 weken duurt, traint u 1x per week in de praktijk en 2x per week zelfstandig. De derde fase duurt 13 weken. In deze fase traint u ­afhankelijk van uw doel en mogelijkheden in de praktijk en/of buiten de praktijk zelfstandig. Aan het eind van de derde fase vindt er een evaluatie plaats.

Wanneer start een beweegprogramma?
U kunt op elk moment instromen in een ­beweegprogramma. De trainingsdagen en -tijden worden in overleg met u gepland. Het is de bedoeling dat u het beweegprogramma zonder onderbreking doorloopt.

Verwijzing
Om aan dit programma mee te doen heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist.

Wat kost het?
U kunt een beweegprogramma volgen als u een ­aanvullende verzekering heeft. Heeft u vragen over de vergoeding, dan kunt u bij ons altijd navraag doen.

Informatie en aanmelden
Wilt u weten of een beweegprogramma geschikt is voor u? Neem dan contact met ons op. Voor informatie of wanneer u zich wilt aanmelden, kunt u bellen met locatie Leeuwarden (058) 213 71 50 of Franeker (0517) 39 60 15. Of stuur een mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Locatie en faciliteiten De trainingen vinden plaats in onze oefenzaal die beschikt over verschillende cardio- en fitnessapparatuur. Tijdens het sporten dient u sportkleding en sportschoenen te dragen. Een kleedruimte en een douche zijn aanwezig. Verder vragen wij u een eigen handdoek mee te nemen. 

De kosten voor de behandeling worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Wij hebben contracten met alle ­zorgverzekeraars in Nederland.

Klik op onderstaande link voor een overzicht m.b.t. uw vergoeding:

www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/fysiotherapie.aspx

Wat is dry needling
Dry needling is een behandeltechniek, waarbij een zeer dunne naald in huid en spier gestoken wordt. Deze techniek is uiterst effectief voor behandeling van myofasciale pijn en triggerpoints. Dry needling is gebaseerd op Westerse anatomische en neurofysiologische principes en moet dus niet verward worden met acupunctuur.”Dry” duidt aan dat er niets geïnjecteerd wordt met de naald, er wordt alleen geprikt in het triggerpoint. De werking van deze techniek is in wetenschappelijk onderzoek aangetoond.

Wat zijn triggerpoints?
Triggerpoints zijn pijnlijke verhardingen in de spieren die niet meer ontspannen. Een triggerpoint kan bewegingsbeperkingen, stijfheid, krachtsverlies en pijnklachten veroorzaken. Een spier is opgebouwd uit afzonderlijke spiervezels. In een normale ruststand is een spiervezel noch uitgerekt, noch samengetrokken. Wanneer er een triggerpoint in de spier zit dan blijkt dat de spiervezels in de rusttoestand op bepaalde punten meer samengetrokken zijn dan in het omringende gebied. Op deze punten is de spierspanning dus hoger en blijven de spiervezels zelfs in rust samengetrokken. Hierdoor ontstaat een lokale verdikking met een slechte doorbloeding waardoor afvalstoffen zich ophopen. Een triggerpoint kan worden gezien als een spierknoop: een bundeltje spiervezels dat zich niet ontspant, maar steeds strak aangespannen blijft

Enkele oorzaken van het ontstaan van triggerpoints
• Overbelasting van spieren door het herhaaldelijk uitvoeren van één dezelfde beweging, zelfs als ze maar een kleine belasting vergen.
• Als spieren langdurig statisch aangespannen worden.
• Als spieren gedurende een langere tijd onbeweeglijk of inactief zijn, dit bevordert het verstijven en verzwakken van spieren.
• Overbelasting van spieren door kortdurende zware inspanning (bijv. zwaar tillen, sporten, in de tuin werken)
• Overbelasting van spieren door een verkeerde (werk)houding
• Stress, dit brengt het lichaam in een verhoogde staat van paraatheid. Dit leidt tot een verhoogde spierspanning waardoor triggerpoints sneller kunnen ontstaan
• Plotselinge schokken, valpartijen en botsingen. Scheefstand van wervels.

Wat voel je tijdens een dry needling behandeling?
De steriele naaldjes die voor dry needling gebruikt worden, zijn heel dun. Het zijn dezelfde naaldjes als bij acupunctuur gebruikt worden. Nadat de therapeut de strakke band en het triggerpoint gelokaliseerd heeft, wordt het naaldje snel door de huid getikt. Dit is nagenoeg pijnloos. Daarna brengt de therapeut het naaldje door de spier naar het triggerpoint toe; dit is een niet pijnlijk, dof gevoel. Als de punt van het naaldje het triggerpoint bereikt, reageert de spier met een Local Twitch Response, dit voelt als een elektrisch schokje. De therapeut beweegt het naaldje op en neer om zoveel mogelijk vezeltjes van het triggerpoint los te maken. Afhankelijk van de spier waarin het punt zich bevindt en het aantal triggerpoints in de spier, kunnen de twitches zeer hevig zijn. Ook kunt u de uitstralende pijn voelen die door het triggerpoint veroorzaakt wordt. Dry needling is dus geen pijnvrije behandelmethode. Een ander fenomeen dat soms kan optreden tijdens de behandeling is een zogenaamde vegetatieve reactie: men wordt ineens zweterig of rillerig, misselijk of wat zweverig in het hoofd. Deze reactie is, hoewel onplezierig, van voorbijgaande aard. Omdat er een vegetatieve reactie kan optreden, zal er altijd in liggende houding behandeld worden.

Waar moet u op letten
Er kunnen bij dry needling soms kleine bloedinkjes optreden. Dit is op zich ongevaarlijk omdat het gaatje zo klein is dat het bloed vrijwel direct weer stolt. Als u bloedverdunners gebruikt is het wel belangrijk dat u dit aan uw therapeut doorgeeft aangezien hierdoor de bloedstolling trager kan werken .

Wat voel je na een dry needling behandeling?
Na de behandeling kan de spier flink gevoelig, stijf of beurs (“blauwe plek”) aanvoelen. De eerste uren is dit het meest, ook is aanspannen van de net behandelde spieren dan pijnlijk. Na een nachtrust voelt het al een stuk beter maar nog wel beurs. De napijn neemt geleidelijk af en kan tussen de 1 en 5 dagen duren. Daarna treedt een merkbare verbetering op, met name de eerder ervaren uitstralende pijnklachten nemen (aanzienlijk) af. De beweeglijkheid neemt juist toe, doordat de spier meer ontspannen is. Ook kan men verbetering ervaren in kracht en coördinatie. Andere effecten die regelmatig genoemd worden zijn een toename van de eigen energie en een gevoel van algehele ontspanning.

De openingstijden van Praktijk Paraflex zijn van maandag tot en met vrijdag van 7:30 uur tot 18:30 uur. Of andere tijden in overleg.

Praktijk ‘Zenegroen’
Tel. (058) 288 12 88
Zenegroen 43
8935 KB Leeuwarden
(Logopedie: (058) 289 00 44)
info@paraflex.nl

Praktijk ‘Huizumerpoort’Tel. (058) 213 71 50Sixmastraat 38 (3e verdieping)
8932 PA  Leeuwarden
info@paraflex.nl

Praktijk ‘Franeker’Tel. (0517) 39 60 15Hertog van Saxenlaan 36-H
8801 ES Franeker
info@paraflex.nl

Vergoeding zorgverzekeraar

De kosten voor de behandeling worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Wij hebben contracten met alle ­zorgverzekeraars in Nederland.

Klik op deze link voor een overzicht